Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Naše služby

Vyklízení

Před zahájením nebo po ukončení stavebních prací, při stěhování, při prodeji nemovitosti, při změnách ve způsobu jejich užívání nebo na základě jiných podnětů bývá nutné odstranit různé věci, které již nejsou potřeba a překážejí. Provádíme vyklízení vnitřních i venkovních prostor včetně zajištění odvozu a likvidace. Zákazníkům tak ubývají starosti s koordinací okamžiku přistavení prázdného a odvozu plného kontejneru a nasazení lidí. Odpady ve větším objemu rovnou třídíme a nakládáme tak, aby se dosáhlo nejnižší ceny poskytovaných služeb.

Nakládka

Nakladač UNC 060

Zákazníci, kteří mají připravený odpad k likvidaci pohromadě na jednom místě a nemají zajištěné vhodné pracovníky, kteří by ho naložili, mohou využít našich služeb a nechat si ho také naložit.

Ruční a strojní nakládání

Nakládka může být ruční za pomoci tradičního nářadí nebo strojní, ke které využíváme smykem řízený nakladač UNC. Strojní nakládání se hodí pro větší objem odpadu, ke kterému je dobrý přístup.
Smykem řízené nakladače nejsou šetrné k povrchu, na kterém manévrují, s čímž je třeba při nasazení těchto strojů počítat.

Vyklízení venkovních prostor před zahájením Vyklízení venkovních prostor po dokončení