Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Naše služby

Doprava sypkých materiálů

V rámci provozu nákladních vozidel pro přepravu odpadů zajišťujeme dopravu materiálů pro stavební práce, pro rekultivaci krajiny a revitalizaci zeleně.

Tyto materiály dovážíme od osvědčených specializovaných prodejců, kteří jsou nejblíže místu určení a dlouhodobě udržují zásoby nabízeného sortimentu v požadované jakosti.

Sypké materiály pro stavební práce

Písek:

- dovoz písku
 • písek betonový 0-4
 • písek maltový 0-4 (použitelný pro dětská hřiště)
 • písek křemičitý (pro zpevnění dlažeb)

Štěrk:

- dovoz štěrku
 • štěrk - drcené kamenivo do betonů
 • štěrk - drcené kamenivo pro nestmelené směsi
 • nejčastěji požadované frakce:
 • prach (pod dlažby)
 • 4-8 (pod dlažby)
 • 8-16 (do betonu a pro zpevněné plochy)
 • 16-32 (do betonu a pro zpevněné plochy)

Kačírek:

- dovoz kačírku
 • kačírek - zaoblené kamenivo pro zásypy a drenáže
 • nejčastěji požadované frakce:
 • 4-8
 • 8-16
 • 16-22
 • 16-32

Kačírek není vhodný pro vytváření zpevněných ploch ani k opravám výmolů na nezpevněných cestách.

Sypké materiály pro rekultivaci krajiny a revitalizaci zeleně

Zahradní zemina:

- dovoz zahradní zeminy
 • tříděný substrát pro zakládání trávníků
 • tříděný substrát pro záhony
 • netříděný zásyp pro vyrovnání nerovností terénu

Mulčovací kůra:

- dovoz mulčovací kůry
 • jde o odřezky kůry jehličnatých stromů, kterou se obsypávají rostliny
 • brání vysychání půdy
 • brání růstu plevelů
 • chrání půdu proti promrznutí