Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
Ceník

Zjednodušený ceník služeb - nejčastěji odvážené odpady

       
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy, vyřazené elektrospotřebiče) 9 4600 5566
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 2600 3146
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 3500 4235
stavební suť - čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 3t 3 2600 3146

Úplný ceník služeb platný od 1.6.2019

1) Odvoz odpadu a pronájem kontejnerů na odpad

Původ odpadu      
Popis odpadu Objem Cena Cena
  kontejneru Bez DPH S DPH
  [m3] [Kč] 21% [Kč]
1- Odpady z vyklízení      
objemný odpad - nábytek, koberce, vybavení domácností, věci osobní potřeby, vyřazené elektrospotřebiče, předměty z papíru, dřeva, textilu, plastů, kovů, skla (Nepatří sem lednice, televize, monitory, barvy) 3 3000 3630
5 3500 4235
9 4600 5566
12 5500 6655
dřevo - rozbitý nábytek bez čalounění, plastů a skel - mimo MDF a sololitu 5 3000 3630
9 3800 4598
2 - Odpady z údržby zeleně      
větve, části kmenů, drobné pařezy 9 2600 3146
12 3200 3872
tráva 9 3200 3872
listí suché 9 3200 3872
listí mokré těžké 9 3800 4598
zemina a kamení - max. 4t 3 3000 3630
3 - Odpady ze stavební činnosti      
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 3t 2,5 2600 3146
stavební suť čistá - cihly, kousky betonu, omítka, střešní tašky - max. 4t 3 3000 3630
stavební suť lehká - lehké tvárnice Ytong 5 3750 4538
armovaný beton 3 3200 3872
střešní tašky keramické 4 3000 3630
zemina max. 2,5m3 /3t nebo 3m3 /4t 2,5 2600 3146
3 3000 3630
sádrokarton 3 2500 3025
5 3000 3630
9 4000 4840
izolační materiály - polystyren, minerální vlna, PUR pěna 9 4500 5445
12 5200 6292
směsi různých stavebních materiálů a instalací, obaly, max. 1m3 suti uložený odděleně od ostatních odpadů 3 3300 3993
5 3800 4598
9 4900 5929
12 5600 6776
dřevo - prkna, trámy, palubky, parkety, dřevotřískové a OSB desky (Sololit a MDF desky pouze v malém množství) 5 3000 3630
9 3800 4598
odpad z rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě 5 3500 4235
4 - Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit      
napytlované zbytky z občerstvení - tácky, kelímky, zbytky potravin 9 4500 5445
12 5100 6171
směsné obaly - igelity, použité smršťovací folie, kartony, rozbité palety 9 4200 5082
12 4800 5808
směsný komunální odpad - odpad z úklidu parků 9 4900 5929

Cena pronájmu kontejneru na odpad

Pokud se kontejner odváží maximálně dva dny od přistavení, není účtován zvláštní příplatek. Od třetího započatého dne ode dne přistavení účtujeme za každý den stání 100Kč + DPH 21%

Kalkulace cen a rozsah služeb zahrnutých v ceně

Cena zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz kontejneru s odpadem a likvidaci odpadu. Uvažuje se přistavení kontejneru na území hl. města Prahy s ohledem na dobrou dopravní dostupnost z našich základen na Praze 4 a 5 s ideálním dojezdovým časem 15-20min.

Cena dle ceníku může být garantována jedině za předpokladu shody složení odpadu s popisem odpadu v tabulce. Pro stanovení ceny odvozu směsných odpadů a odpadů v ceníku neuvedených Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku. Kromě odpadů v ceníku odvážíme také: měkčené PVC - linoleum, sklo, drátosklo, lepené sklo, autosklo, vybouraná okna, heraklit, asfaltové kry, dřevo nevhodné k recyklaci - MDF, sololit atd.

2) Doprava sypkých materiálů pro stavbu a zahradu

Cena dopravy je závislá na vzdálenosti, kterou kvůli dovozu materiálu urazíme a času, který při nakládání a dopravě strávíme. Většinou účtujeme 1000 - 1500Kč + DPH 21%.
Pokud přistavujeme kontejner na odpad a zároveň v něm přivážíme materiál, poskytujeme na dopravu materiálu slevu.
Cena vlastních materiálů se řídí ceníky našich dodavatelů a zjišťujeme ji až pro konkrétní zakázku.

3) Vyklízení objektů a nakládání odpadů v objektech zákazníků

Ceny vyklízecích a nakladačských prací kalkulujeme pro každou zakázku individuálně. Zejména bereme v potaz množství a složení odpadu, fyzickou a časovou náročnost, při větším množství odpadu kalkulaci zpracováváme na základě osobní prohlídky.

Platební podmínky

Služba "odvoz odpadu včetně likvidace" je splatná v okamžiku, kdy plný kontejner naložíme na auto, odpady přechází do našeho vlastnictví až po finanční úhradě našich služeb. Služba "doprava sypkých materiálů" je splatná v okamžiku, kdy auto s požadovaným materiálem dorazí do místa určení, případné reklamace je třeba uplatňovat ještě před jeho složením.