Odvoz odpadu, kontejnery - Praha - kontakt
O firmě

Naše firma se zabývá odvozem odpadu a zajištěním jeho likvidace na území hlavního města Prahy. Za tímto účelem provozujeme mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů tvořené nákladními vozy s velkoobjemovými kontejnery různých velikostí.

Nosiče kontejnerů MAN Vznik naší společnosti vychází z dlouholetého působení fyzické osoby „Pavel Svoboda - odvoz suti a odpadu“, která nakládá s odpady od roku 1990. V průběhu roku 2010 jsme zprovoznili novou firmu, společnost s ručením omezeným, se stejným zaměřením v oblasti nakládání s odpady a názvem „Odvoz odpadu s.r.o.“. V současné době existují obě tyto firmy a úzce spolupracují. V rámci hlavní činnosti provádíme odvoz odpadu z vyklízení, ze stavební činnosti, z údržby zeleně a různorodých podnikatelských aktivit, kde vznikají odpady průběžně při výrobě, prodeji zboží a dalších službách. Dále se zabýváme dopravou sypkých stavebních materiálů jako jsou písky nebo štěrky různých frakcí a materiálů pro rekultivaci vegetačních ploch. Rovněž vyklízíme a nakládáme odpady přímo v objektech zákazníků.

K jednání, organizaci a koordinaci zakázek přistupujeme tak, aby se na nás dalo spolehnout a naši zákazníci měli dostatek důvodů se na nás znovu obracet.

Úředně udělené oprávnění nám dovoluje nakládat pouze s odpady, které nemají nebezpečný vliv na životní prostředí.